Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина

nanoacademy

20 февруари 2018

Няма коментари

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа, по повод представяне целите и плана за изпълнение на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“.

 

Събитието ще се проведе в Дентален център „Медикъл Дент Консулт“ на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 114

 

На 22.11.2017 г. Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“  сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, по Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по ОП „Иновации и  конкурентоспособност“.

 

Основната целта на проекта е осигуряване на информираност на широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативни методи за зъболечение. Обмяна на опит, научноизследователска дейност, споделяне на ноу­хау, внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура. Проектът стартира на 22.11.2017г. и ще завърши на 22.01.2019г.

 

Стойността му е 2 125 877.60 лв., от които 1 274 208.92 лв. са европейско и 224 860.40 лв. са национално финансиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *