Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина

Академията

Академията

Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина

Nano Academy има за цел да извършва обучение, квалификация и преквалификация на медицински работници, лекари по дентална медицина и студенти по консервативно зъболечение. Обединението включва различни специалисти в областта на стоматологията, като целта е обмяна на опит, споделяне на ноу-хау, внедряване на нови методи за лечение, както и осигуряване използване на модерна високотехнологична апаратура.

Членове на клъстер

 • Би Енд Ди Мениджмънт България ООД
 • Дентален Център Медикъл Дент Консулт ЕООД
 • Сити Центът Дентален – Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична Дентална Помощ ЕООД
 • Медицински Университет гр. Плевен
 • Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р Пресиян Кръстев
 • Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична дентална помощ – Панов Дентал ЕООД
 • КП Дент – Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична дентална помощ ЕООД
 • Софиен Риахи – Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична дентална помощ ЕООД
 • Тимиван – Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична дентална помощ ЕООД
 • Чурлинов – Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична дентална помощ ЕООД
 • Комак Медикал ЕООД
 • ТехноЛогика ЕАД
 • Сдружение “Иновативен Клъстер – ЗД Технологии
 • M Technologies International B.V. – Amsterdam

Бъдещето е сега и то е дигитално

3

НАПРАВЛЕНИЯ

6

СПЕЦИАЛНОСТИ

3

НИВА НА СЛОЖНОСТ

9

ЛЕКТОРА

01. Digital като подход

От планирането на случая до неговото завършване, digital е една различна концепция на работата, която гарантира по-висока ефективност и по-добри и лесно предвидими резултати.

02. Новите технологии

Последните технически достижения са най-краткият път до постигане на работа близка до съвършенството. Те са част от логичната еволюция на всеки един от нас в професионален план.

03. Преход от теория към практика

Чрез програмите на NDA, ти ще надградиш наученото в университета и ще започнеш по-ефективно да прилагаш съвременните технологии, материали и портоколи на работа в ежедневната си практика.

04. Документация

Освен практическите съвети, специално внимание в курсовете, обръщаме на добрата документация на случаите. Тя стои в основата на самоусъвършестването на уменията ни и съответно подобряване на резултатите.

05. Експертност и опит

Лекторите в академията са тесни специалисти, които ежедневно прилагат новите технологии в практиката си и са тук, за да ти дадат конкретни насоки и практически съвети, които ще можеш да приложиш веднага.

06. Сътрудничество

Тясно си сътрудничим с Mедицински Университет Плевен и Център за Професионално обучение Хипократ, за да ти предложим един нов тип академично-практическо обучение

Nano Study Club

Като курсист в академията ти автоматично ставаш част от NSC. В тази платформа имаш възможност да споделяш и обсъждаш случаи с настоящи курсисти, алумни и лектори на академията