Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина
Author nanoacademy
Начало

nanoacademy

8 ян.

Събитие по повод приключване на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 18.01.2019г.  в  12:00 часа, по повод приключване на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“. Място на събитието: гр. Плевен, ул. Хан Крум 2, в сградата на […]

READ MORE
24 окт.

23.10.2018г. Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център

Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център: 1. Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 1 – 1бр.; 2. Специализирана маса за обучение на стоматолози, зъботехници и дентални асистенти тип 2 – 1бр.; 3. Специализирана маса за обучение на […]

READ MORE
23 авг.

23.08.2018г. Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център

23.08.2018г. Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център

READ MORE
23 авг.

23.08.2018г. Решение за прекратяване на Обособена позиция 1 от Публична покана публикувана на 09.08.2018г

23.08.2018г. Решение за прекратяване на Обособена позиция 1 от Публична покана публикувана на 09.08.2018г

READ MORE
22 авг.

22.08.2018г. Открит избор с Публична покана за определяне на изпълнител

22.08.2018г. Открит избор с Публична покана за определяне на изпълнител

READ MORE
9 авг.

09.08.2018г. открит избор на изпълнител/ли за доставка на ДМА по обособени позиции

Открит избор с Публична покана за избор на изпълнител/ли за доставка на ДМА по обособени позици.

READ MORE
20 юни

28.06.2018г. открит избор с Публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на Специализирана медицинска система за обучение – 1бр.

28.06.2018г. открит избор с Публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на Специализирана медицинска система за обучение - 1бр.

READ MORE
20 фев.

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа

READ MORE
2 фев.

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа, по повод представяне целите и плана за изпълнение на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“.   Събитието ще се проведе в Дентален […]

READ MORE
22 ное.

На 22.11.2017 г. СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009

На 22.11.2017 г. СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009

READ MORE