Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина

22-11-2019

per person /
лв.

600

Начало Курсове

Бизнес академия за зъболекари

Бизнес академия за зъболекари

Лектор

Добрин Падалски и Борислав Николов

Категория

Course Attendees

Still no participant

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Course Reviews

Still no reviews


22.11.19 ТЕМА 1 “Привличане на нови пациенти” (Как да превърнем денталната практика в магнит за пациенти? Как всички в екипа да печелят пациенти за практиката ?Как да превръщаме пациентите в лоялни клиенти?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Познавате очакванията на пациентите, как да ги формирате и направлявате
▪ Разбирате значението на „пътя на пациента“ и стъпките, които определят преживяването на пациента във вашата практика
▪ Имате яснота как всеки в денталната практиката влияе върху преживяване на пациента
▪ Изграждате силно положително първо впечатление в очите на нови и потенциални пациенти
В допълнение ще получите практични съвети как да използвате техниката „мигове на истината“, за да създавате доволни и лоялни пациенти.


23.11.19 ТЕМА 2 “ Доверието на пациента” (Или как да изградим авторитет и надеждност в очите на пациента чрез напасване в комуникацията?)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За хората в денталната практика, които комуникират с пациенти
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Използвате най-мощния инструмент за изграждане на доверие
▪ Познавате предпочитания от пациента канал за комуникация
▪ Разбирате силата на различните канали за комуникация с пациентите
▪ Познавате своя водещ стил на комуникация и областите за развитие с цел напасване на комуникацията към пациентите
В допълнение ще получите практически инструмент, с който да повишите нивото на познаване на собствените силни страни и потенциал за развитие.


13.12.19 ТЕМА 3 “Бариери в комуникацията с пациенти” (Да намалим пропуснати ползи и увеличим потока на пациенти.Как да сме сигурни, че това, което искаме да кажем е това, което другата страна разбира и обратно?
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Видите практичен разрез на процеса на комуникация и подводните камъни в него
▪ Изразявате мнение и споделяте информация така, че да ви разбират точно
▪ Слушате така, че точно да разбирате гледната точка на другата страна
▪ Използвате пълноценно силата на обратната връзка в ежедневната комуникация
В допълнение ще получите лесно приложимо практическо упражнение, с което можете да тествате нивото на разбирателство в комуникацията между хората във вашия екип.


14.12.19 ТЕМА 4 “Авторитет пред пациента и взаимно уважение”(Как да отстояваме позиция през взаимния интерес и печалба?
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Изследвате и развивате личното ниво на асертивност
▪ Използвате техники за заявяване и отстояване на личната позиция и интереси в комуникацията
▪ Показвате внимание към позицията и интересите на другата страна в комуникацията
▪ Намирате изход приемлив за двете страни в на пръв поглед невъзможни ситуации
В допълнение ще получите практични съвети за асертивна комуникация по телефон и имейл.


24.01.20 ТЕМА 5 “Методология за разбиране на пациентите и увеличаване на потока на удовлетворени пациенти (Или как да работим с пациенти и колеги по най-лесен и приятен за двете страни начин?
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Познавате по-добре своят личен профил на предпочитанията при работа и взаимодействие с пациенти и колеги
▪ Изработите и прилагате свой подход за комуникация с различните профили на предпочитанията на хора около вас
▪ По-голяма осъзнатост и познаване на специфични очаквания, мотиватори и страхове на различните типове колеги и пациенти.
▪ Подходи и работещи техники за справяне с пациенти в трудни и критични ситуации
В допълнение ще получите лесен за прилагане тест, с който да определяте водещите предпочитания на хора, с които работите – пациенти и колеги.


25.01.20 ТЕМА 6 “Представяне на план за лечение и справяне с възражения”(Как да използваме мотиваторите и страховете на различните типове пациенти?Как да представим план за лечение, така че пациентът да разпознае своето решение?
Продължителност
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За хората в денталната практика, които комуникират с пациенти
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Представяте себи си по възможно най-въздействащ и запомнящ се начин пред нови пациенти
▪ Представяте план за лечение според различните типове пациенти по убедителен начин с цел проактивно избягване на възражения
▪ Разбирате възраженията на пациента, откривате нуждите и мотивацията зад тях и намиране на общия интерес
В допълнение ще получите конкретни инструменти, които може да развиете и прилагате и след самия семинар.


13.03.20 ТЕМА 7 “Уверено представяне и обосновка на цена за лечение”(да представяме убедително разликата между цена и стойност и да получаваме повече препоръки от пациенти?
Продължителност
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За хората в денталната практика, които комуникират с пациенти
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Конкретни подходи при представяне на цените в плана за лечение през стойността която даваме на пациентите си
▪ Техники за справяне с възражения при представяне на цената и обосноваване на по-висока цена.
▪ Как да се подготвим за споделянето на истински въздействащи истории, които да ни помагат при работата с пациенти
▪ Как да предразположем и искаме от пациентите ни препоръка с цел привличане на желаните от нас пациенти
В допълнение ще получите структура и демонстрация на истории и работещи техники за обосноване на цена или справяне с възражения


14.03.20 ТЕМА 8 “Емоционална интелигентност за по добри релутати на денталната практика” (как да опознаем емоциите и работим ефективно с тях за по-качествени отношения с пациентите и екипа на практиката)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Познавате различните нива на ЕИ
▪ Имате възможност да стартира процеса по различаване на емоция, чувства и мисли
▪ Осъзнаване нивото на самомотивация, емпатия и склонност за работа в екип
▪ Овладяват техники за контрол и управление на собствените емоции
▪ Научават как да разпознаваме по коректно емоциите на околните и да адаптираме комуникацията си спрямо тях

В допълнение ще получите въпросници за осъзнатост по всяко от нивата на ЕИ и идея върху какво да се фокусирате за да развиете още повече вашата ЕИ.


24.04.20 ТЕМА 9 “Стресът в ежедневието на денталната практика – приятел и враг?” (Или как значително да намалим негативните емоции и да подобрим своето представяне в стресиращи ситуации?)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Изграждате анти-стрес нагласа към заобикалящите събития
▪ Идентифицирате своите реакции към стресиращите фактори
▪ Опознавате собствения кръг на загриженост, сферите на контрол и влияние
▪ Практикувате техники за регулиране нивата на стрес в предизвикателни ситуации
▪ Различавате положителния и негативния стрес в ежедневието

В допълнение ще получите въпросник за измерване на текущите нива на стрес във вашия живот и техните източници.


25.04.20 ТЕМА 10 “Предпочитана дентална практика в резултат на усилията на целия екип” Разликата между група и екип Или как да направим 1+1>2 в работата на екипа на денталната практика?
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
▪ 1 ден
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
▪ За целия екип на денталната практика
ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:
▪ Придвижвате екипа на клиниката към следваща фаза от неговото развитие
▪ Разпознавате характеристиките на високоефективните екипи в ежедневната работа на вашия екип
▪ Повишавате нивото на доверие между хората в екипа
▪ Познавате очакванията на останалите членове на вашия екип към начина на работа и взаимодействие в клиниката
В допълнение ще получите тест за определяне на предпочитаните екипни роли на всеки член на вашия екип.ЦЕНА на еднодневно обучение - 600лв без ДДС, ако се запишете на две последователни теми ползвате 5 % отстъпка. При двама присъстващи от една практика, втория записан ползва 10 % отстъпка от обявената такса.
Ако решите да се възползвате от цялото обучение има пакетна цена от 5100лв без ДДС.

Всички участници могат да се възползват от 30мин. консултация с водещите до 30 календарни дни от приключване на обучението. Могат да се обсъждат индивидуални казуси и проблеми.

Главен Лектор

Добрин Падалски е предприемач и обучител, който специализира в развитие на човешкия капитал в бизнес организации. През своите 20 години професионален опит е работил с различни по размер и фокус бизнеси, в контекста на техните конкретни предизвикателства: екипна ефективност, лична ефективност, ангажиране на служители, развитие на лидери и мениджъри. С над 1 000 лично проведени […]

Цена : 600 лв.

Оставащи Места : 12

Location : София

Запитване


    Warning: A non-numeric value encountered in /home/nanoqukn/public_html/wp-content/plugins/nd-learning/inc/functions/functions.php on line 42

    Warning: A non-numeric value encountered in /home/nanoqukn/public_html/wp-content/plugins/nd-learning/inc/functions/functions.php on line 42